­
English

Productivity and Quality Analysis of Norwegian Hospital Mergers

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Emanuelsson, Natalie

År:

2020

Referanse:

Andre skrifter
Masterthesis

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via NTNU
Oppdragsgivers prosjektnr.: 214338
Frisch prosjekt: 4115 - The effect of DRG-based financing on hospital