­
English

Epidemics and increasing returns to scale on social distancing

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Nævdal, Eric

År:

2020

Referanse:

Covid Economics

39, 139-148

Sammendrag

Artikkelen viser at i standard modell av en epidemi der indivder er smittbare, smittsomme eller restituerte innebærer at det for et stort sett av epidemiske parameterverdier vil være stordriftsfordeler ved sosial distansering dersom målet er å begrense de økonomiske infeksjonskostnadene. Forklaringen er at hvis en epidemi har et høyt grunnleggende reproduksjonsnummer, vil en gitt mengde sosial distansering ikke ha stor effekt. Den samme mengden distansering kan imidlertid være veldig effektiv hvis reproduksjonsnummeret er lavere (men fortsatt større enn én).