­
English

Epidemics and increasing returns to scale on social distancing

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Nævdal, Eric

År:

2020

Referanse:

Covid Economics

39, 139-148

Sammendrag

Artikkelen gir en teoretisk analyse av hvordan effektiviteten av sosial distansering avhenger av den underliggende smittedynamikken. Smittedynamikken er beskrevet med den velkjente SIR-modellen som er en matematisk modell av en spesiell klasse epidemier, deriblant covid-19. Et viktig resultat fra denne modellen er at det basale reproduksjonstallet, R0, bestemmer et epidemisk forløp. Er R0 høyt vil mange bli smittet og epidemien har et raskt forløp. Er R0 lavt vil færre bli smittet, men epidemien varer lenger. Sosial distansering analyseres i arbeidet som en temporær reduksjon i R0. Artikkelen viser at om R0 er høy vil en marginal økning i sosial distanse ha en beskjeden effekt men at jo mer en har distansert seg jo mer verdifullt er det med en ytterligere marginal økning i distanseringen. Dette betyr at det er stordriftsfordeler sosial distansering. Dette har noen viktige implikasjoner. Én implikasjon er at offentlige tiltak og individuell selvisolerende adferd ikke er substitutter, men komplementer. En annen er at sosial distansering øker verdien av andre tiltak som for eksempel testing. Analysen ser også raskt på hvordan diskontering påvirker verdien av sosial distansering og finner at effekten er neglisjerbar og forklarer dette med at den epidemiske dynamikken er slik at effekten av tiltak har både positive og negative konsekvenser over tid slik at effekten av en renteøkning jevnes ut.