­
English

Kriser rammer sosialt skjevt

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hernæs, Øystein M.

År:

2020

Referanse:

Stat & Styring

vol 30(2)

Sammendrag

Kriser rammer som regel ulikt på tvers av sosioøkonomiske grupper. Det gjelder også koronakrisen.