­
English

The Norwegian NDC Scheme: Balancing Risk Sharing and Redistribution

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Stølen, N.M., Fredriksen, D., Hernæs, E., Holmøy, E.

År:

2019

Referanse:

Andre skrifter
Discussion Paper No. 1905, World Bank Group

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 270875
Frisch prosjekt: 1673 - Inequality and social sustainability of the Norwegian pensjon system after the reform