­
English

Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røgeberg, Ole

År:

2019

Referanse:

Andre skrifter
Delrapport: Psykiske helseproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang Utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: ASD via OE
Oppdragsgivers prosjektnr.: ASD 1735/ Pr.nr 60016/ S.nr 17/ 3012 ANN
Frisch prosjekt: 1377 - Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge