­
English

Hva koster det verden å kutte utslippene?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kverndokk, S. og L. Lorentsen

År:

2001

Referanse:

Andre skrifter
Cicerone 2, s 16-18

Sammendrag (engelsk)

FNs klimapanel har lagt fram sin rapport om mulige tiltak mot globale klimaendringer. De siste årene har den teknologiske utviklingen gått fortere enn ventet, noe som kan gjøre det billigere å kutte utslippene.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: IPCC
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3302 - FN’s klimapanel