­
English

Would my driving pattern change if my neighbor were to buy an emissionfree car?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kverndokk, Snorre, Erik Figenbaum, Jon Hovi

År:

2019

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 4

Sammendrag

For å redusere antall brune (forurensende) biler på veien, fremmer flere land for tiden kjøp og bruk av grønne (utslippsfrie) biler gjennom finansielle og ikke-finansielle insentiver. Vi studerer hvordan slike insentiver påvirker bilister som fortsetter å kjøre brune biler. Ved hjelp av en enkel modell, analyserer vi virkningen av politiske virkemidler som å subsidiere grønne biler, beskatte brune biler og tillate at grønne biler kjører i bussfiler. Bileiere er påvirket av prisinsentiver samt av eksterne virkninger fra trafikk (for eksempel køer) både i vanlige kjørebaner og i bussfiler. En utvidelse av modellen vurderer også hvordan endringer i lokale kjørevaner påvirker brun bilkjøring. Vi finner at subsidiering av grønne biler og det å tillate at grønne biler kjører i bussfiler, kan øke brun bilkjøring. Vi rapporterer også resultatene fra en nylig undersøkelse som inneholder spørsmål som er spesielt utformet for å studere betydningen av modellens mekanismer. Resultatene er i hovedsak i tråd med resultatene fra modellen. Mens de fleste brune bilister rapporterer at deres kjøring er uendret etter innføring av virkemidler for å fremme grønne biler, rapporterer noen - spesielt i større byer - at disse virkemidlene førte til at de reduserte eller økte kjøringen. Vi konkluderer med at noen mekanismer i modellen vår er viktigere enn andre, og at visse mekanismer ser ut til å påvirke ulike brune bilførere på forskjellige måter. Samlet ser det likevel ut til at norsk politikk for å fremme kjøp og bruk av grønne biler har redusert brun bilkjøring.

Nøkkelord:

Electric vehicles, environmental policies, external effects, habit formation, social norms

JEL:

: D62, H23, Q54, R42, R48

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 268174
Frisch prosjekt: 3185 - Sustainable transformation to sustainability