­
English

True or not true: Carbon-free electricity generation is possible

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Gaure, Simen, Rolf Golombek

År:

2019

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 11

Sammendrag

For å oppnå en samlet utslippsreduksjon i drivhusgasser på minst 80 prosent innen 2050, sikter EU mot å redusere utslippene i kraftsektoren med 95 prosent. Ved bruk av detaljerte værdata med timesoppløsning for perioden 2005-16 viser vi at EU kan designe en kraftsektor der vind og solkraft har en markedsandel på 98 prosent. Dette krever imidlertid omfattende lagring av elektrisitet; i den mest krevende timen må en energimengde som svarer til 5 prosent av årskonsumet av elektrisitet i Europa, lagres.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)