­
English

Tilpasning til brukerbetaling for omsorgstjenester

Forfattere:

Iversen, Tor, Henning Øien

År:

2019

Referanse:

Samfunnsøkonomen

133(6), 68-77

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR
Oppdragsgivers prosjektnr.: 256570
Frisch prosjekt: 4116 - Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly