­
English

Tilpasning til brukerbetaling for omsorgstjenester

Forfattere:

Iversen, Tor, Henning Øien

År:

2019

Referanse:

Samfunnsøkonomen

133(6), 68-77

Sammendrag

At brukerbetalingen på sykehjem øker progressivt med inntekten, oppmuntrer til å redusere inntekten hvis man er eller forventer å bli sykehjemsbeboer. Det er ikke tilsvarende oppmuntring ved flytting til omsorgsbolig. Vi undersøker om insitamentene kan gjenspeiles i analyse av registerdata. Vi finner at inntekten blant eldre reduseres etter at de har flyttet til sykehjem. Dette resultatet gjelder mest for beboere med barn. Vi finner ikke tilsvarende resultater for eldre som flytter til omsorgsbolig eller omsorgsbolig med heldøgnsbemanning.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR
Oppdragsgivers prosjektnr.: 256570
Frisch prosjekt: 4116 - Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly