­
English

Hva er framtiden for CCS?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Golombek, R., M. Greaker og S. Kverndokk

År:

2019

Referanse:

Samfunnsøkonomen

5, 54-65

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)