­
English

Addiction Classics: The theory of Rational Addiction

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Røgeberg, Ole

År:

2020

Referanse:

Addiction

Vol 115(1), 184-187

Sammendrag

Det tverrdisiplinære fagtidsskriftet Addiction har en pågående artikkelserie «Addiction classics» der forskere presenterer og diskuterer verker som alle bør kjenne til innenfor et relevant fagfelt. Ole Røgeberg ble invitert til å skrive om teorien om rasjonell avhengighet. Teorien kommer fra et arbeide fra 1988 der Gary Becker og Kevin Murphy utviklet et rammeverk som etter hvert ble standardverktøyet når samfunnsøkonomer skulle modellere avhengig adferd. Arbeidet viste at gradvis økende og tilsynelatende «ustabile» konsumbaner kunne modelleres som en gradvis implementering av en fremadskuende, tidskonsistent plan der dagens forbruk også tar inn over seg hvordan dette forbruket vil endre fremtidens valgproblem. Det å røyke i dag, for eksempel, bidrar til at vi våkner opp med nikotinsug i morgen, men bidrar også til at morgendagens sigarett får større verdi ved å fjerne abstinens. Røgeberg diskuterer hvordan Becker og Murphys modell ble raffinert og videreutviklet av andre teoretikere, samt forsøkt testet empirisk. Han avslutter med å forklare hvorfor han selv mener at slike teorier hverken sier oss noe om hvorfor folk utviser avhengighetspreget adferd eller om hvordan slik adferd påvirker deres velferd.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 240235
Frisch prosjekt: 4143 - Verdier, oppfatninger og virkemidler i rusmiddelpolitikken