­
English

Addiction Classics: The theory of Rational Addiction

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Røgeberg, Ole

År:

2020

Referanse:

Addiction

Vol 115(1), 184-187

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 240235
Frisch prosjekt: 4143 - Verdier, oppfatninger og virkemidler i rusmiddelpolitikken