­
English

Motløshet og barrierer mot sysselsetting blant gifte kvinner som er innvandrere og gifte kvinner født i Norge

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Dagsvik, J.K., Terje Skjerpen, Tom Kornstad

År:

2019

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

36(3), 177-193

Sammendrag

Yrkesdeltakingen varierer med konjunktursvingningene i mange land. En forklaring på dette er at personer som normalt ville ha søkt arbeid under bedre konjunkturer, blir motløse og lar være å søke arbeid når konjunkturene er dårlige og sjansen for å finne en akseptabel jobb er liten. Ved å benytte en modell for hvordan yrkesdeltakingen varierer med konjunkturene tallfester vi motløs arbeidereffekten for gifte/samboende kvinner som enten har innvandret til Norge fra ikke-vestlige land eller som er født i Norge. Analysen viser bl.a. at motløs arbeidereffekten er betydelig høyere for noen grupper innvandrerkvinner sammenliknet med kvinner født i Norge.

Nøkkelord:

discouraged workers, labor market participation, business cycles, married/cohabiting women