­
English

Motløshet og barrierer mot sysselsetting blant gifte kvinner som er innvandrere og gifte kvinner født i Norge

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Dagsvik, J.K., Terje Skjerpen, Tom Kornstad

År:

2019

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

36(3), 177-193