­
English

Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet

Lenke til artikkel:

[DOI]

Forfattere:

Hardoy, Ines, Tao Zhang

År:

2019

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

36(1/2), 55-78

Sammendrag

I et prosjekt for IMDi har Tao Zhang og Ines Hardoy (ISF) studert om deltakelse på ordinære arbeidsmarkedstiltak øker flyktningenes sjanser for å få arbeid, utdanning eller trygd. Studien dekker perioden 1992 - 2015 og inneholder separate analyser for tiden før og etter innføringen av introduksjonsprogrammet. Resultatene tyder på at det var sterkere effekter av arbeidsmarkedstiltak før enn etter innføringen av introduksjonsprogrammet. Spesielt gjelder dette «AMO» tiltak, noe som kan ha sammenheng med økt tilbud av språkopplæring og muligheter for å ta ordinær utdanning i forbindelse med introduksjonsprogrammet. Effekten av tiltak på sjansene for å komme i arbeid er beskjeden. Det er også klare tegn på at deltakelse på tiltak bidrar til å redusere trygdeavhengighet før innføringen av introduksjonsprogrammet, men ikke etter.

Nøkkelord:

refugees, labor market programs, effect evaluation, duration analysis