­
English

Global impact of national climate policy in the Nordic countries

Lenke til artikkel:

[DOI]

Forfattere:

Greaker, M, R. Golombek, M. Hoel

År:

2019

Referanse:

Nordic Economic Policy Review

157-202

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)