­
English

Vilkår for sosialhjelp virker

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hernæs, Øystein M.

År:

2019

Referanse:

Andre skrifter
Kronikk

Sammendrag

Mye tyder på at å sette vilkår for sosialhjelp til ungdom virker positivt på deres framtidsutsikter.