­
English

Cannabis and opioid overdoses: time to move on and examine potential mechanisms

Lenke til artikkel:

[DOI]

Forfattere:

Røgeberg, O., Blomkvist, A.W., Nutt, D.

År:

2018

Referanse:

Addiction

Brev til redaktøren, 113(8), 1551-1552