­
English

Correction to: ‘The effects of cannabis intoxication on motor vehicle collision revisited and revised’

Lenke til artikkel:

[DOI]

Forfattere:

Røgeberg, O., Elvik, R., White, M.

År:

2018

Referanse:

Addiction

Brev til redaktøren, 113(5), 967-969

Sammendrag (engelsk)

Correction to: The effects of cannabis intoxication on motor vehicle collision revisited and revised