­
English

Carbon prices are redundant in the 2030 EU climate and energy policy package

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Aune, F.R. and R. Golombek

År:

2018

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 10

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)