­
English

Impacts of school-wide positive behavior support: Results from National Longitudinal Register Data

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Borgen, N.T., Kirkebøen, L.J., Ogden, T., Raaum, O., Sørlie, M.

År:

2020

Referanse:

International Journal of Psychology

Vol 55(S1), 4-15 Online 2019/4

Sammendrag

Artikkelen «Impacts of school-wide positive behaviour support:
Results from National Longitudinal Register Data» (International Journal of Psychology, 2019) av Borgen, N.T., Kirkebøen, L.J., Ogden, T., Raaum, O. and M.Sørlie avdekker tegn til at PALS reduserer elevenes opplevelse av støy i klasserommet, men det er ingen tegn til bedre skolefaglige prestasjoner eller mindre mobbing.

For beskrivelse av hele prosjektet, se lenke under til prosjektets hjemmeside.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR
Oppdragsgivers prosjektnr.: 238050
Frisch prosjekt: 1106 - Langtidseffekter av skoleprogrammer i Norge