­
English

Evaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres dagpengerettigheter

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Søraa, Eyvind, Falch, Nina Skrove og Tao Zhang

År:

2018

Referanse:

Andre skrifter
Oslo Economics-rapport 2018-18

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: ASD via Oslo Economics
Oppdragsgivers prosjektnr.: 15/1461
Frisch prosjekt: 1373 - Evaluering av endring i varighet av dagpenger til eldre