­
English

Climate Policies, Distributional Effects and Transfers Between Rich and Poor Countries

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kverndokk, Snorre

År:

2018

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 12

Sammendrag

Denne artikkelen studerer betydningen av etiske preferanser og fordeling i klimapolitikken ved å presentere mekanismer og resultater fra dynamiske nord-sør-modeller. Hvis beslutningstakere har preferanser om fordelingsvirkningene av klimapolitikk, kan de vedta politikk som påvirker fordelingen i ønsket retning. En bedre (jevnere) fordeling av utfall kan skje selv om ikke beslutningstakere har preferanser om dette, hvis det eksisterer strategiske grunner for overføringer fra de rike til de fattige landene. Vi presenterer også resultater for når slike overføringer fungerer og ikke fungerer i henhold til beslutningstakernes intensjoner. En overføring som går fra de fattige til de rike landene er klimamigrasjon. Dette kan ha fordelingskonsekvenser og muligens øke insentivene for de rike landene til å implementere klimapolitikk som reduserer negative fordelingseffekter, selv om deres største bekymring er virkninger for eget land.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)