­
English

Framing in a Threshold Public Goods Experiment with Heterogeneous Endowments

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Brekke, Kjell Arne, James Konow og Karine Nyborg

År:

2017

Referanse:

Journal of Economic Behavior and Organization

Volume 138, Pages 99-110