­
English

Klimavirkninger av skogbruk

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hoel, M.

År:

2017

Referanse:

Samfunnsøkonomen

Nr 1

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)