­
English

New Insights from the Canonical Fisheries Model

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Nævdal, Eric, Anders Skonhoft

År:

2018

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Sammendrag

Vi analyserer den kanoniske fiskerimodellen ved hjelp av optimal kontroll teori og utleder noen nye resultater. Vi viser at så lenge det ikke er optimalt å la fiskebestanden dø ut, vil det alltid være et intervall med lave bestander hvor det er optimalt å ikke høste. I motsetningen til litteraturen er dette resultatet er ikke avhengig av en antagelse om at marginal høstningskostnad øker med redusert fiskebestand. Resultatet blir brukt til å bevise at svake forhold skyggeprisen på fiskebestanden alltid går til uendelig når bestanden nærmer seg null. Resultatene generaliseres til aldersstrukturerte fiskerimodeller.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 196199
Frisch prosjekt: 3172 - Managing Thresholds and Uncertainty in Resource Economics

ISBN:

978-82-7988-256-5

Finansiering:

Norges Forskningsråd