­
English

The retirement age and the hiring of senior workers

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Vigtel, Trond C.

År:

2018

Referanse:

Labour Economics

Vol 51, 247-270

Sammendrag

Et sentralt element ved pensjonsreformen i 2011 var å innføre en fleksibel pensjonsalder. For ansatte i privat sektor uten AFP ble tidligste alder man kunne ta ut alderspensjon redusert fra 67 til 62. I artikkelen «The Retirement Age and the Hiring of Senior Workers» viser Trond C. Vigtel at fleksibiliteten i uttaksalder gjorde private bedrifter uten AFP-ordning mer tilbøyelige til å ansette eldre arbeidstakere. Effekten på ansettelse er størst hos arbeidstakere med lav utdanning og arbeidstakere med tidligere sykefravær. Dette peker i retning av at bedrifter som følge av den fleksible pensjonsalderen nå ser på ansettelse av eldre arbeidstakere som mindre risikabelt enn tidligere.

Nøkkelord:

Retirement, Mobility, Pension reform

JEL:

J14, J23, J26

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 238203
Frisch prosjekt: 1177 - Understanding retirement decisions