­
English

Inertia in risk; improving economic models of catastrophes

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Crépin, Anne-Sophie, Eric Nævdal

År:

2017

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 2

Sammendrag

Klimaproblematikken har de seneste årene medført betydelig oppmerksomhet rundt problematikken med tålegrenser som kan utløse katastrofale endringer om de krysses. Økonomisk modellering av slike prosesser har tatt utgangspunkt i en type dynamisk usikkerhetsprosess med en del mindre heldige egenskaper. Blant annet så forutsetter denne prosessen at dersom en ressurs belastes på noen som helst måte så vil katastrofen på ett eller annet tidspunkt utløses med sannsynlighet 1. Dette er en klar metodologisk svakhet. Det er vanskelig å analysere bærekraftighet med modeller som har som premiss at bærekraftig ressursforvaltning er umulig. Arbeidet beskriver en alternativ stokastisk prosess der bærekraftig forvaltning er et reelt alternativ og viser hvordan dette endrer prinsippene for forvaltning. Denne prosessen utnytter at risikoen for katastrofe er en treg variabel sammenliknet med de observerbare fysiske variablene som driver risikoen.

Nøkkelord:

Resource management, climate change, catastrophic risk, lagged effects

JEL:

C02; C61; Q20; Q54

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 196199
Frisch prosjekt: 3172 - Managing Thresholds and Uncertainty in Resource Economics