­
English

Conservation Contracts and Political Regimes

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Harstad, B., T.K. Mideksa

År:

2017

Referanse:

The Review of Economic Studies

Vol 84(4), 1708-1734

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)