­
English

Exit dynamics of start-up firms: Structural estimation using indirect inference

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Golombek, Rolf, Arvid Raknerud

År:

2018

Referanse:

Journal of Econometrics

205(1), 204-225

Sammendrag

Artikkelen benytter strukturell estimering til å studere investerings- og nedleggingsbeslutninger i nyetablerte, norske industribedrifter.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 201336
Frisch prosjekt: 6513 - Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital