­
English

The Impact of Commercial Television on Turnout and Public Policy: Evidence from Norwegian Local Politics

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Ellingsen, Sebastian, Øystein M. Hernæs

År:

2018

Referanse:

Journal of Public Economics

vol 159, 1-15

Sammendrag

Artikkelen undersøker virkningen av tilgang til kommersielle tv-kanaler på valgdeltakelse og lokalpolitikk. Ved å utnytte geografisk variasjon i utbyggingen av lokale kabel-tvnettverk, som videresendte satelittsignaler fra kommersielle kanaler, etter liberaliseringen av det norske tv-markedet på begynnelsen av 1980-tallet, viser artikkelen at høyere kabel-tvdekning førte til redusert valgdeltakelse i lokalvalg på 80- og 90-tallet. Analyser av lokalvalgundersøkelser tyder på at personer med tilgang til kabel-tvnettverk i mindre grad ble eksponert for politisk informasjon på tv. Dette gjaldt særlig personer med lav utdanning, som var en gruppe som i stor grad benyttet seg av det nye kanaltilbudet.

Nøkkelord:

Media, Voting, Inequality, Local government, Public Economics

JEL:

D70, H72, L82