­
English

Er publisering i topptidsskrifter ensbetydende med god kvalitet?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Dagsvik, John

År:

2017

Referanse:

Samfunnsøkonomen

Nr 2

Sammendrag

Ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner har det blitt stadig viktigere å publisere i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter. Noen steder kreves publisering i absolutte topptidsskrifter for å få stilling, uavhengig av vurdering av artiklenes innhold. Innen samfunnsøkonomi, vil jeg i denne artikkelen diskutere: (i) Hva skal en mene med kvalitet i forskning? (ii) I hvilken grad er det sammenheng mellom kvaliteten til artikler og rangering av tidsskriftene der disse er publisert?

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via OFS
Oppdragsgivers prosjektnr.: 219616
Frisch prosjekt: 1149 - Oslo Fiscal Studies - a Centre for Public Economics