­
English

Miljøreguleringer av norsk treforedlingsindustri

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Golombek, Rolf, Arent Greve og Ken Harris

År:

2000

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 8

Sammendrag (engelsk)

Rapporten drøfter hvordan norsk treforedlingsindustri har tilpasset seg utslippskrav fra Statens forurensningstilsyn (SFT) de siste 30 årene. Vi har identifisert prosessendringer og interne tiltak i bedriftene som kan knyttes til skjerpede utslippskrav, samt identifisert eksterne rensetiltak. Rapporten dokumenterer også interaksjonen mellom bedriftene og SFT, samt kartlegger faktiske og tillatte utslipp til vann og luft i norsk treforedlingsindustri.

Nøkkelord:

Miljøregulering, utslipp, treforedling

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt:

ISBN:

82-7988-021-6

Kontakt:

rolf.golombek@frisch.uio.no