­
English

Effektevaluering av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet, Ny Giv: Andre delrapport

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Huitfeldt, I.M.S., L. Kirkebøen, M. Rønning

År:

2016

Referanse:

Andre skrifter
SSB rapport 2016/08