­
English

Oversikt over litteratur om svart arbeid og skatteunndragelser

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Eide, Erling

År:

2000

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 6

Sammendrag (engelsk)

Oversikten omfatter teoretiske og empiriske studier av svart arbeid og skatteunndragelser fra de siste 30 år. De teoretiske studier ligger i hovedsak innenfor den kriminaløkonomiske Becker-Ehrlich-tradisjonen, hvor sanksjonenes sannsynlighet og strenghet står sentralt. Et gjennomgående trekk i disse studier er at en høyere sannsynlighet for sanksjon gir lavere unndragelse. Virkningen på unndragelsene av endringer i andre faktorer (sanksjonenes strenghet, marginal skattesats, mv) er ikke like éntydig i alle modeller. De empiriske undersøkelser benytter data for faktisk adferd, fra spørreundersøkelser og fra eksperimenter i laboratorier. Undersøkelsene bekrefter stort sett at en høyere risiko for å bli avslørt reduserer unndragelsene. Virkningen av strengere reaksjoner er liten for aktuelle sanksjonsnivåer. Virkningen av skattesatser og inntekt varierer.

Nøkkelord:

Svart arbeid, skatteunndragelser, undergrunnsøkonomi

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Skattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2104 - Svart økonomi i Norge

ISBN:

82-7988-019-4

Kontakt:

erling.eide@jus.uio.no