­
English

Delingsøkonomiens fremvekst - Effekten av Airbnb på hotellbransjen i Norge

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Furuholmen, Jens

År:

2017

Referanse:

Samfunnsøkonomen

Nr 3, 52-62

Sammendrag

Airbnb er et av flaggskipene i delingsøkonomien, og har på kort tid vokst til å bli en av verdens største tilbydere av overnatting for reisende. Denne artikkelen forsøker å måle effekten Airbnb har hatt på hotellbransjen i Norge etter opprettelsen av selskapets norske nettside i 2013. Jeg estimerer at Airbnb hadde negativ påvirkning på norske hotellers kapasitetsutnyttelse og feriebesøk. Jeg ser også tegn til at Airbnb vokste frem i områder med en gunstig markedssituasjon for korttidsutleie av bolig.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering