­
English

Delingsøkonomiens fremvekst - Effekten av Airbnb på hotellbransjen i Norge

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Furuholmen, Jens

År:

2017

Referanse:

Samfunnsøkonomen

Nr 3, 52-62

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering