­
English

Arbeidstilbud i vedvarende gode tider

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Brinch, Christian

År:

2000

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 7

Sammendrag (engelsk)

Arbeidstilbudet i Norge vokste kraftig på andre halvdel av 1990-tallet og bidro til å begrense stramheten i rbeidsmarkedet. Vi forsøker å finne ut om økningen i arbeidstilbudet vil fortsette, gitt et fortsatt stramt arbeidsmarked. Rapporten inneholder en detaljert beskrivelse av strømmer på individnivå, fra Arbeidskraftsundersøkelsen, mellom tilstander i og utenfor arbeidsmarkedet: sysselsetting, arbeidsledighet og utenfor arbeidsstyrken. I tillegg estimerer vi en modell for individuelle overgangssannsynligheter mellom tilstandene. Denne modellen brukes til å lage framskrivninger av arbeidsstyrken fram mot 2005, under forskjellige antakelser om konjunkturutviklingen. Vi fanger opp effekten av AFP-ordningen ved å sammenlikne strømmen ut av arbeidsstyrken før og etter innføring av AFP for de forskjellige alderstrinnene. Ved hjelp av disse estimatene lager vi også en framskrivning av arbeidsstyrken mot 2005, betinget på at AFP-ordningen blir avskaffet, for å anslå ordningens betydning for utviklingen i arbeidsstyrken.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1304 - Arbeidstilbud i vedvarende gode tider

ISBN:

82-7988-020-8

Kontakt:

c.n.brinch@econ.uio.no