­
English

Eksport av russisk gass til Europa

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Arild Moe, Knut Einar Rosendahl og Hilde Hallre Le Tissier

År:

2016

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 2

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)