­
English

Diffusion of climate technologies in the presence of commitment problems

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Fæhn, Taran og Elisabeth Thuestad Isaksen

År:

2016

Referanse:

Energy Journal

Vol 37(2), 155-180

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)