­
English

Endringer i tildeling av ytelser fra NAV

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Vigtel, Trond Christian

År:

2016

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Vol 32(3), 228-246

Sammendrag (engelsk)

I perioden 1993 til 2007 var det en endring i tildelingen av arbeidsrelaterte ytelser hos NAV. Andelen nye ytelsesforløp som startet med helserelaterte ytelser økte nokså jevnt, samtidig som andelen nye ytelsesforløp knyttet til arbeidsledighet jevnt over ble redusert. Ved å estimere en tildelingsfunksjon for ytelser undersøker vi om denne vridningen skyldes en endret sammensetning av ytelsesmottakere eller andre forhold. Vi finner at deler av vridningen i ytelsesmottak ikke skyldes en endring i sammensetningen av mottakere. Andre potensielle forklaringer diskuteres.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1338 - Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser