­
English

Dynamisk arbeidstilbud

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Nordling, Merethe

År:

2000

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 5

Sammendrag (engelsk)

I denne oppgaven analyseres strømmene på arbeidsmarkedet over perioden 1988 til 1999 ved hjelp av AKU-data. Resultatene diskuteres i lys av teorier om lønnsdannelse, arbeidsledighet og søking på arbeidsmarkedet. Estimering av logitmodeller for strømmene fra kvartal til kvartal viser at de siste årenes økning i sysselsetting og arbeidsstyrke særlig skyldes nedgang i utstrømmingen fra arbeidsstyrken.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1304 - Arbeidstilbud i vedvarende gode tider

ISBN:

82-7988-018-6

Finansiering:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet