­
English

Økonomiske virkemidler i miljøpolitikken

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kverndokk, Snorre

År:

2016

Referanse:

Bokkapittel
kapittel 5 in K. P. Hagen og G. Holst Volden (red.): Investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser – En antologi med bidrag fra 16 forskere, CONCEPT rapport nr. 48, NTNU, Trondheim, 2016.

Sammendrag (engelsk)

Dette kapitlet tar for seg økonomiske virkemidler i miljøpolitikken med et spesielt fokus på omsettbare utslippskvoter og miljøavgifter. Vi starter med å beskrive fordeler og ulemper ved disse to virkemidlene, og ser deretter litt nærmere på kvotesystemer slike som EUs system for klimagassutslipp. Vil omsettbare kvoter gi kostnadseffektivitet på både kort og lang sikt? Hva kan grunnene være til at det er en del motstand mot omsettbare kvoter? Kapitlet avslutter med å se på virkninger av nasjonale tiltak under kvotehandelsystemer og utforming av virkemidler i klimapolitikken når ikke alle land er med på en avtale.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)