­
English

Phasing Out Nuclear Power in Europe

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Golombek, Rolf, Finn Roar Aune, Hilde Hallre Le Tissier

År:

2016

Referanse:

Andre skrifter

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 228810
Frisch prosjekt: 3148 - Uncertainties in the European Energy Market: Modelling Approaches and policy issues