­
English

Virkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi

Forfattere:

Golombek, R., M. Greaker, S. Kverndokk

År:

2015

Referanse:

Andre skrifter
Elektronisk vedlegg 3 til NOU 2015:15 Sett pris på miljøet

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: