­
English

Virkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Golombek, Rolf, Mads Greaker og Snorre Kverndokk

År:

2015

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 13

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)