­
English

Fuel efficiency improvements - feedback mechanisms and distributional effects in the oil market

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Aune, Finn Roar, Ann Christin Bøeng, Snorre Kverndokk, Lars Lindholt and Knut Einar Rosendahl

År:

2015

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 11

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)