­
English

Fairness preferences in a bilateral trade experiment

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Ciccone, A., R. Bråten and O. Røgeberg

År:

2015

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 10

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)