­
English

Using trust games to predict tree planting in Malawi

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bråten, Ragnhild Haugli, Erling Berge, Henrik Wiig, Daimon Kambewa, and Stanley Khaila

År:

2015

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 3

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)