­
English

Experimental measures of household decision power

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bråten, Ragnhild Haugli and Peter Martinsson

År:

2015

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 2

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)