­
English

OPEC’s market power: An Empirical Dominant Firm Model for the Oil Market

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Golombek, Rolf, Alfonso A. Irarrazabal, Lin Ma

År:

2015

Referanse:

Memorandum
Nummer i serie: 21

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd, PETROSAM
Oppdragsgivers prosjektnr.: 184739
Frisch prosjekt: 3162 - Petroleum industry research in economics and economic management