­
English

The effects of cannabis intoxication on motor vehicle collision revisited and revised

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røgeberg, Ole and Rune Elvik

År:

2016

Referanse:

Addiction

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 240235
Frisch prosjekt: 4143 - Verdier, oppfatninger og virkemidler i rusmiddelpolitikken