­
English

Liberalizing Russian Gas Markets - An Economic Analysis

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Arild Moe, Knut Einar Rosendahl and Hilde Hallre Le Tissier

År:

2015

Referanse:

Energy Journal

Vol 36 - Adelman Sepcial Issue, 63-97

Nøkkelord:

Russian gas prices, Russian gas export, European energy market,

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 228810
Frisch prosjekt: 3148 - Uncertainties in the European Energy Market: Modelling Approaches and policy issues

Finansiering:

NFR